Η Κεντρική Διοίκηση της ΕΛΕΠΑ αποτελείται από 15 εκλεγμένους συναδέλφους:

 • Καπαρού Αλεξάνδρα –  Πρόεδρος (& μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.Λ.)
 • Τσακίρη Αναστασία – Α’ Αντιπρόεδρος (& μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.Λ.)
 • Μελαγράκη Ελένη – Β’ Αντιπρόεδρος
 • Μιλή Ευγενία – Γεν. Γραμματέας
 • Δημούλια Ευαγγελία – Αν. Γεν. Γραμματέας
 • Κίτσου Ευδοκία (Κάκια) – Οργαν. Γραμματέας
 • Μπατζωράκης Μιχάλης – Ταμίας
 • Μωραϊτου Αμαλία – Κοσμήτορας
 • Οικονομίδου Ελένη -Υπεύθυνος Τύπου
 • Δράκος Κώστας – μέλος & Πρόεδρος Δ.Σ. της Π.Ο.Λ.
 • Ίδαρης Σίμος -μέλος
 • Κάππος Γιώργος – μέλος
 • Φλυτζάνης Αλέκος – μέλος
 • Ρετσίδη Αγγελική – μέλος
 • Ράφτη Ελένη – μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Πειραιά αποτελείται από 5 εκλεγμένους συναδέλφους:

 • Φλυτζάνης Αλέκος – Πρόεδρος
 • Τσολάκος Γιάννης – Γραμματέας & (μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.Λ.)
 • Τούσσας Νίκος – Οικονομικός Υπεύθυνος
 • Χαραλαμπής Ευστάθιος – μέλος
 • Σκόρδος Ταφέκης Δημήτριος – μέλος