ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Προς τον
κ. Πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.
Μητροπόλεως 12-14

ΑΘΗΝΑ

Κύριοι,

Επανερχόμαστε με νέα επιστολή μας με τις θέσεις μας για το επάγγελμα (προηγούμενη είχε κατατεθεί στο ΟΕΕ στις 6.8.12), ζητώντας λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοί μας για απόκτηση άδειας λογιστή φοροτεχνικού, και με αφορμή το σεμινάριο που διοργανώνετε στις 3 Νοέμβρη για απόκτηση άδειας Β’ τάξης (προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 18 Οκτώβρη).


Καλούμε όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν δικαιολογητικά – ανεξαρτήτως – αν συμπληρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις και εμείς από την πλευρά μας -μέχρι την οριστικοποίηση των ονομάτων – θα αγωνιστούμε να πάρουν μέρος όλοι αυτοί οι συνάδελφοι.


Ζητάμε:

1. Με το πτυχίο και το σύνολο της προϋπηρεσίας του κάθε συνάδελφος να πηγαίνει για την απόκτησης της αντίστοιχης ανώτερης άδειας λογιστή. Η προϋπηρεσία να μετράει από τη λήψη του πτυχίου και να υπολογίζεται και ο χρόνος της ανεργίας. Π.χ. α) Εάν κάποιος π.χ. πτυχιούχος ΑΕΙ έχει 5 χρόνια προϋπηρεσία και δεν έχει πάρει ούτε την Γ΄ τάξη να μην ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί και να μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο για την απόκτηση Α΄τάξης.
β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ των Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας πέραν του τμήματος της Λογιστικής στην Α τάξη. Όποιος έχει το πτυχίο ή το σύνολο της προϋπηρεσίας για την αντίστοιχη άδεια, να πηγαίνει για την απόκτησή της.
2. Να μην πληρώσουμε το χαράτσι της ανανέωσης των αδειών.
3. Κατάργηση των ποινών και κυρώσεων σε βάρος του λογιστή, κατάργηση της συνυπευθυνότητας.
4. Μοναδικά κριτήρια εξέλιξης να είναι αυτά που προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με βάση την εκπαίδευση και προϋπηρεσία.
5. Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση – Πτυχίο με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.
6. Να αποδεσμευτεί η υποβολή δηλώσεων από την ταμειακή τακτοποίηση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) για όσους συναδέλφους έχουν άδεια φοροτέχνη – λογιστή.
7. Άμεσα υπογραφή αξιοπρεπούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
8. Άμεση αύξηση της φορολογίας των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και των υψηλών εισοδημάτων στο 45%.

Σε μια περίοδο που το σύνολο των εργαζομένων δέχεται μια, άνευ προηγουμένου επίθεση, θεωρούμε ότι η πρακτική και τα εμπόδια (αρκετοί συνάδελφοί μας κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους) που βάζει το Ο.Ε.Ε. στην εξέλιξη των συναδέλφων πρέπει να σταματήσουν.
Φορτώνονται μεγάλες ευθύνες στο λογιστή (μετάθεση ευθύνης βεβαιώσεων φόρων, καταργώντας Δ.Ο.Υ και απαλλάσσοντας ουσιαστικά επιχειρήσεις από την ευθύνη που τους αναλογεί). Αυτό θα σημάνει δυσβάσταχτο κόστος, λόγω των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και σε εγγυήσεις προκειμένου να μπορούν να καλυφτούν κυρώσεις και πρόστιμα.
Διευκολύνεται η συγκέντρωση του κύριου όγκου των φοροτεχνικών και λογιστικών εργασιών σε μεγάλες λογιστικές – συμβουλευτικές εταιρείες. Προσφέρεται στο κεφάλαιο νέο πεδίο τοποθέτησης και κερδοφορίας, ενισχύεται η θέση των μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνικοοικονομικών υπηρεσιών και μέσω της άρσης των όποιων “περιορισμών” υπήρχαν στην άσκηση όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Οι κοντόφθαλμες λογικές συντεχνιακής κατοχύρωσης του λογιστικού επαγγέλματος έχουν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση αυτής της πολιτικής.
Με την απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίου, εργασίας και υπηρεσιών με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, «τινάζεται» στον αέρα κάθε προσπάθεια συντεχνιακής κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αποκρύπτεται εσκεμμένα η αντικειμενική τάση της «απελευθερωμένης» αγοράς, που είναι η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.
Η μάχη για τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι άρρηκτα δεμένη με τη μάχη για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, για δουλειά με πλήρη δικαιώματα, γενικότερα με την πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματιών.

 


ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ