Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ενωσης Λογιστών Αθήνας που έγιναν (από 2-16.12.12) είναι τα πρακάτω:

     Για Διοικητικό & Εποπτικό Συμβούλιο ψήφισαν 832, τα άκυρα ήταν 16 τα λευκά 11 και τα έγκυρα  805.

     Για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Α. & την Π.Ο.Λ. ψήφισαν 790, τα άκυρα ήταν 6, τα λευκά 10 και τα έγκυρα 774.

 Οι ψήφοι και η κατανομή των εδρών & των αντιπροσώπων, κατά συνδυασμό ήταν η εξής:

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 581 – 72,17 % – έδρες 10,
 • Αριστερή Συμπαράταξη Λογιστών: ψήφοι 113 – 14,04% – έδρες 2,
 •  Ριζοσπαστική Παρέμβαση Μισθ. Λογιστών: ψήφοι 92 11,43%  – έδρες 1,
 • Αριστερή Κίνηση λογιστών: ψήφοι 19 – 2,36% – έδρες 0.

Για το Εποπτικό Συμβούλιο οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 • ΕΣΑΚ Λογιστών: έδρες 5.

Για αντιπροσώπους στην Π.Ο.Λ. οι αντιπρόσωποι κατανέμονται ως εξής:

 • ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 568 73,39%  αντιπρ. 24,
 • Αριστερή Συμπαράταξη Λογιστών: ψήφοι 100– 12,62%, αντιπρ. 4,
 • Ριζοσπαστική Παρέμβαση Μισθ. Λογιστών: ψήφοι 86 – 11,11% αντιπρ. 4,
 • Αριστερή Κίνηση: ψήφοι 20 – 2,58%, αντιπρ. 0.

Για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Α.:

 • ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 568 73,39%  αντιπρ. 8,
 • Αριστερή Συμπαράταξη Λογιστών: ψήφοι 100– 12,62%, αντιπρ. 2,
 •  Ριζοσπαστική Παρέμβαση Μισθ. Λογιστών: ψήφοι 86 – 11,11% αντιπρ. 1,
 • Αριστερή Κίνηση: ψήφοι 20 – 2,58%, αντιπρ. 0.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις