ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Ε.Λ.Π.)

Κάνιγγος 27 – 5ος όροφος – Τηλ. 38 35 093 – 38 02 923 – 106 82 – ΑΘΗΝΑ

Web site:www.eelp.gr, E­_mail:eelp@eelp.gr

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΕΕΛΠ (Κάνιγγος 27, Αθήνα), στις 21/11/2013 και ώρα 6,00 μμ,με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.  Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δύο Πρακτικογράφων.

2.  Έγκριση της Απόφασης της ΓΣ του Συλλόγου Λογιστών Πειραιά για προσχώρηση στην Ένωση Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης (ΕΕΛΠ)

3.  Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛΠ

4.  Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πρώτο χρόνο θητείας του.

5.  Οικονομικός απολογισμός έτους 2013 & Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.

6.  Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.

7.  Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

          Εάν δεν πραγματοποιηθεί η 1η Γενική Συνέλευση, αυτή θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο στις 28/11/2013 την ίδια ώρα με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Εάν και η 2η Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιηθεί τότε η 3η επαναληπτική θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Δεκέμβρη 2013, στις 6,00 μ.μ., στην αίθουσα του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Βερανζέρου 1, 2ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος).

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις