ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΟΛ)

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (Ε.Λ.Ε.Π.Α.)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κάνιγγος 27 10682 Αθήνα Τηλ. 38 35 093 – 38 02 923,  38 10 081,ΦΑΞ 38 01 227

Site: www, pol.org. gr, eelp.gr ,- E-mail:pol@otenet.gr, eelp@eelp.gr

ΑΘΗΝΑ, 7 Νοέμβρη 2014

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ,

Πριν λίγο καιρό κατατέθηκε στην Βουλή προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται και εξειδικεύονται (μέσω της άσκησης οικονομικής πολιτικής) οι προτεραιότητες και οι σχεδιασμοί της εκάστοτε κυβέρνησης. Αφού διανύουμε ήδη τον 6ο χρόνο βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, συγκυβέρνηση σε συνεργασία με ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ με στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του κεφαλαίου και την εξασφάλιση της κερδοφορίας του, συνεχίζουν να εξαπολύουν συνολική επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα,

Έτσι για φέτος έχουμε :

  • για φόρους: Ο ελληνικός λαός θα κληθεί για το 2015 να πληρώσει αυξημένους φόρους – συνολικά έναντι του 2014 –  1,7 δις. Οι άμεσοι φόροι θα αυξηθούν κατά 805 εκατ. ευρώ και οι έμμεσοι φόροι θα αυξηθούν  κατά 930 εκατ. ευρώ
  • για τις κοινωνικές δαπάνες  προβλέπεται μείωση κατά 459 εκ. ευρώ

Εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε βάσει και των υποχρεώσεων της χώρας στην ΕΕ για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από πού θα δημιουργεί το πλεόνασμα και πάνω που θα πατήσει για να επιτευχθεί η ανάπτυξη του 2,9% στο ΑΕΠ. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ακόμα και σε περίοδο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας δεν θα πληρώσει τίποτα το κεφάλαιο για άλλη μια φορά, αλλά οι εργαζόμενοι με την αύξηση των φόρων και ιδιαίτερα των έμμεσων που είναι οι πιο άδικοι και αντιλαϊκοί,  άλλα και με  το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει η έννοια του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία κα.) αφού τα τελευταία τρία χρόνια οι μειώσεις π.χ. για την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη  έχει φτάσει στο 14,3% (2013: 15.922εκ. ευρώ, 2015: 13.931εκ. ευρώ).

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για «φοροελαφρύνσεις»:

Α) Μονιμοποιεί την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης μειώνοντας τη κατά 30% ενώ είχε υποσχεθεί την  κατάργησή της από το 2015.

Β) Μειώνει  τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% ενώ τον είχε αυξήσει πάνω από 10 φορές.

Ταυτόχρονα μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020  διοχετεύεται πακτωλός ενισχύσεων σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, προκειμένου να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.  Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τα κονδύλια αυτά αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται ως εργαλείο προκειμένου να επιταχυνθεί η ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις, να ανακυκλωθεί η ανεργία και η φτώχια, να μάθει η εργατική τάξη να δουλεύει με μειωμένες απαιτήσεις, με δουλειά χωρίς δικαιώματα.

Ενώ η ανεργία πλήττει κάθε λαϊκή οικογένεια, το προσχέδιο επισημαίνει ότι το ύψος των δαπανών για επιδόματα ανεργίας θα μειωθεί, κυρίως  λόγω της αλλαγής των χαρακτηριστικών της ανεργίας, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων οι οποίοι δεν παίρνουν τα 360 ευρώ, αλλά 200 ευρώ και αυτά ελάχιστοι . Για την διαχείριση της απόλυτης εξαθλίωσης  η κυβέρνηση θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα όπου θα καθορίζει τη «γραμμή φτώχειας», πάνω από το οποίο η λαϊκή οικογένεια ή μεμονωμένα άτομα δε θα δικαιούνται καμία οικονομική στήριξη από το κράτος. Μηχανισμός που ήδη υλοποιείται από τις περισσότερες  χώρες στην ΕΕ.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ο φετινός προϋπολογισμός (του 2015)  κινείται ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια : είναι κομμένος και ραμμένος προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου.

Όσον αφορά την οικονομική πορεία η κυβέρνηση στοχεύει το 2014 ως έτος αλλαγής κλίματος, αφού το θεωρεί έτος οριακής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας κατά 0,6%. Στον προϋπολογισμό παρατηρούμε ότι για το 2015 το χρέος/ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 170,1% (πρόβλεψη 320.200 εκ. ευρώ).

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι όλες οι θυσίες που θα υποστεί η εργατική τάξη δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, αφού και πάλι το χρέος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Η επίτευξη «πρωτογενών πλεονασμάτων» στους κρατικούς προϋπολογισμούς, πέρα από τα μέτρα της φοροεξόντωσης, σηματοδοτεί και την παραπέρα διάλυση των παρεχόμενων κρατικών κονδυλίων που αφορούν στις λαϊκές ανάγκες. Η διαμόρφωσή τους σημαίνει ότι τα κρατικά έσοδα θα είναι περισσότερα από τις δαπάνες, στις οποίες όμως δεν υπολογίζονται ούτε οι τόκοι για τα δάνεια, ούτε βέβαια για τα χρεολύσια αποπληρωμής του κρατικού χρέους.

Ένα ακόμη στοιχείο που αποκαλύπτει τη σύμπλευση κυβέρνησης-ΕΕ, αλλά και τα ψέματα περί «ανακούφισης του λαού» και του «τέλους των μνημονίων και της επιτήρησης» είναι  ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού βασίζεται στο πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας που καθορίζει τις υποχρεώσεις του κάθε κράτους – μέλους της ΕΕ, σε αυτό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: -Η τήρηση του «χρυσού κανόνα» περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.-Ο μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους-Η προληπτική εποπτεία του εθνικού προϋπολογισμού (στα πλαίσια της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου).-Η υπαγωγή σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και τη σύναψη μνημονίου συνεννόησης όταν το κράτος – μέλος έχει προσφύγει στη χρηματοδοτική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ).

Πρόκειται δηλαδή για το ευρωενωσιακό μνημόνιο διαρκείας που αφορά όλους τους λαούς της ΕΕ. Με ή χωρίς μνημόνια

Σε αυτή την αντιλαϊκή κατεύθυνση βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας επιχειρήματα ότι για την καλυτέρευση των οικονομικών μεγεθών της χώρας πρέπει να γίνει η οικονομία  πιο «εξωστρεφής».  Θεωρεί ως κομβικό σημείο την αύξηση των εξαγωγών, αλλά και την δημιουργία συνθηκών «ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κλίματος» για την αύξηση των επενδύσεων. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα συναίνεσης  προκειμένου  ο κάθε εργαζόμενος να αποδεχθεί τη φτώχεια και την εξαθλίωση από το πετσόκομμα των μισθών και συντάξεων, τις αυξήσεις στη φορολογία, την περαιτέρω μείωση  των κοινωνικών δαπανών και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η  αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης είναι αποπροσανατολιστική για την εργατική τάξη και το λαό αφού η διαφωνία τους έγκειται στο ποιο μείγμα διαχείρισης πρέπει να ακολουθηθεί. Στις βασικές κατευθύνσεις όπως είναι ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, η εξωστρέφεια, οι επενδύσεις, η εξασφάλιση ευέλικτου και φτηνού εργατικού δυναμικού δεν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία.

Τα διαφορετικά μείγματα διαχείρισης στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής π.χ. το αν η ανάπτυξη θα έρθει μέσω των ιδιωτικοποιήσεων κατά τη ΝΔ ή των δημόσιων επενδύσεων κατά το ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουν τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται μέσα στους κόλπους ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων και αντανακλούν τις επιμέρους ανάγκες  για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάκαμψης.

Η εφαρμογή είτε του ενός, είτε του άλλου μείγματος δεν πρόκειται να ανακουφίσει το λαό.

Η λύση βρίσκεται μόνο μέσα από το συλλογικό αγώνα. Μέσα από τα σωματεία και το ταξικό εργατικό κίνημα. Με αιτήματα πάλης και διεκδικήσεις που θα βασίζονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού γενικότερα.

Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΕΙΝΑΙ :

Α) ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Β) ΝΑ  ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γ) ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Δ) ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟ  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις