ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΕΠΑ)

Κάνιγγος 27,  Τηλ. (210)  38 02 923,  ΦΑΞ  38 01 227, 106 82  – ΑΘΗΝΑ

Web site: www.eelp.gr,  E_mail: eelp@eelp.gr

 ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΠΑ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά συνδυασμό είναι τα παρακάτω:

      Για την εκλογή Κεντρικής Διοίκησης & Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής ψήφισαν 737 (έναντι 922 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες), για εκλογή Τοπικής Διοίκηση & Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής ψήφισαν 91 (έναντι 90 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες). Από αυτά  άκυρα – λευκά 30, έγκυρα  707 (έναντι  895 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)

          Για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Α. ψήφισαν 611 στην έδρα (άκυρα – λευκά 30) έγκυρα 581 (έναντι 790 και  έγκυρα 774 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες).

      Για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Π. ψήφισαν 90 στο παράρτημα (έναντι 90 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες ) όλα έγκυρα

& για αντιπροσώπους στην Π.Ο.Λ. ψήφισαν 701 έδρα και παράρτημα (έναντι 880 ψηφίσαντες στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)

 Οι ψήφοι και η κατανομή των εδρών

& των αντιπροσώπων κατά συνδυασμό ήταν η εξής:

Για την Κεντρική Διοίκηση:

  • ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 601 σε ποσοστό 85,01%  και έδρες 13 στις 15 (έναντι 671  και ποσοστό 72,17 % με 10 έδρες στις 13 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες).
  • Ριζοσπαστική Παρέμβαση Μισθωτών Λογιστών: ψήφοι 106 σε ποσοστό 14,99% και έδρες 2 στις 15 (έναντι 92 και ποσοστό 11,43% με 1 έδρα στις 13 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες).

 Για την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή

ΕΣΑΚ Λογιστών: 601  σε ποσοστό  85,01%  και  έδρες 5 στις 5 (έναντι 581 και 5 έδρες στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)

Για την Τοπική Διοίκηση

ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 88 σε ποσοστό 96,7%  και  έδρες 5 στις 5 (έναντι 90 και 9 έδρες στις 9 στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)

 Για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή

ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 88 σε ποσοστό 96,7% – έδρες 3 στις 3 (έναντι 90 και 5 έδρες στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)

 Για αντιπροσώπους στην Π.Ο.Λ. οι αντιπρόσωποι κατανέμονται ως εξής:

  • ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 581  σε ποσοστό  85,19%  και  24 αντιπροσώπους  (έναντι  658 σε ποσοστό 76,15 % και 28 αντιπρόσωποι στις προηγούμενες αρχαιρεσίες, 24 έδρες στο σωματείο Αθήνας και 4 έδρες στο Σύλλογο Πειραιά).
  • Ριζοσπαστική Παρέμβαση Μισθωτών Λογιστών: ψήφοι 101 σε ποσοστό 14,81% και 4 αντιπροσώπους (έναντι 86 ψήφους σε ποσοστό 11,11% και 4 αντιπροσώπους στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)

 Για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Α.:

  • ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 496  σε ποσοστό  81,18%  και  7 αντιπροσώπους  (έναντι 568  ψήφους και 8 αντιπροσώπους στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)
  • Ριζοσπαστική Παρέμβαση Μισθωτών Λογιστών: ψήφοι 96 σε ποσοστό 15,71% και 1 αντιπρόσωπο (έναντι 86 ψήφους σε ποσοστό 11,11% και 1 αντιπρόσωπο στις προηγούμενες αρχαιρεσίες)

Για αντιπροσώπους στο Ε.Κ.Π.:

ΕΣΑΚ Λογιστών: ψήφοι 85 σε ποσοστό 94,44% και 1 αντιπρόσωπο (έναντι 90 ψήφους σε ποσοστό 100,00% και 1 αντιπρόσωπο στις προηγούμενες αρχαιρεσίες).

    Οι εκλογές αυτές είναι οι πρώτες του ενοποιημένου Σωματείου (από τα σωματεία Λογιστών Αθήνας και Πειραιά) με τροποποιημένο Καταστατικό που προβλέπει ότι η Ένωση Διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Διοίκηση όσον αφορά το Παράρτημα Πειραιά.

 Σημειώνεται ότι η Αριστερή Συμπαράταξη και η Αριστερή Κίνηση λογιστών δεν κατέθεσαν ψηφοδέλτιο

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις