ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης
της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής
Που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015

Η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), εκφράζει την αμέριστη συ-μπαράστασή της στον αγώνα των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Ο αγώνας αυτός δείχνει το δρόμο σε όλο το εργατικό κίνημα. Το δρόμο του αγώνα μέχρι τέλους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων που στερούν οι πολιτικές κεφαλαίου – ΕΕ- κυβερ-νήσεων.
Εδώ και 4 χρόνια εφαρμόζονται εκτεταμένα τα προγράμματα ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διαλύοντας τις εργασιακές σχέσεις, αναιρώντας στοιχειώδη δικαιώματα που συγκροτούσαν αυτό που για έναν αιώνα γνωρίζαμε ως εργασία. Τα συγκριμένα προγράμμα-τα, καθώς και η κατάργηση του επιδόματος ανεργίας για την συντριπτική πλειοψηφία των α-νέργων έχει συμβάλλει στη γιγάντωση του εργασιακού μεσαίωνα, στην εξαθλίωση χιλιάδων ανθρώπων. Παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της, προσκυνώντας τα πλαίσια που ορίζουν αυτά τα άθλια προ-γράμματα, αλλά και προωθώντας μια σειρά από αντεργατικές ρυθμίσεις.
Η κυβέρνηση δεν υπολόγιζε ότι οι εργαζόμενοι στα προγράμματα θα κατορθώσουν να ορθώσουν το ανάστημά τους. Κι όμως οι εργαζόμενοι δεν παρακαλούν, δεν προσκυνούν! Με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση απαιτούν αυτό που είναι αναγκαίο όχι μόνο για αυτούς, αλλά για όλους τους ανέργους και επισφαλώς εργαζόμενους. Απαιτούν να σταματήσει η ανακύ-κλωση των ανέργων και να συνεχίσουν να εργάζονται με πλήρη δικαιώματα και κανονικό μι-σθό. Ξέρουν ότι κάτι τέτοιο έρχεται σε σύγκρουση με κυβερνήσεις, δήμους και τη λογική του ΕΣΠΑ. Ξέρουν όμως ότι η νίκη τους θα είναι νίκη όλων των εργαζομένων και των ανέργων και από εκεί αντλεί τη δύναμη ο αγώνας τους.
Απαιτούμε:

1. Άμεσα η κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι εργα-ζόμενοι αυτοί να παραμείνουν στη δουλειά. Η πολιτική της ανακύκλωσης της ανεργίας και της φτώχειας μπορεί και πρέπει να σταματήσει.
2. Αγώνας μέχρι τέλους – νίκη στον αγώνα των εργαζομένων στα προγράμματα της κοι-νωφελούς εργασίας!
3. Να μην φύγει κανείς από τη δουλειά – μόνιμη και σταθερή δουλειά
4. Μαζικές προσλήψεις στους δήμους με ίσα δικαιώματα – μονιμοποίηση των εργαζόμε-νων που καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες
5. Να καταργηθούν τα προγράμματα ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ και κάθε μορφή ελαστικής εργασίας
6. Επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους χωρίς προϋποθέσεις

Η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), θα σταθεί στο πλευρό των ερ-γαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Θα αναλάβει σε συνεργασία και με το συνδικάτων των ΟΤΑ της Αττικής, πρωτοβουλίες ενημέρωσης των μελών της για το συγκεκρι-μένο θέμα.
Καλεί τα μέλη της να παρέχουν ηθική και υλική στήριξη στους εργαζόμενους που αυτό το διάστημα είναι σε κινητοποίηση.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις