ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (Ε.Λ.Ε.Π.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.)

Κάνιγγος 27, τηλ. 38 02 923 – 38 35 093, ΦΑΞ 38 01 227 –  ΑΘΗΝΑ

Web site: www.eelp.gr. E_ mail: eelp@eelp.gr , E-mail pol@otenet.gr Web Site www.pol.org.gr

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ Ε.Λ.Π.

        Η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Λ.Ε.Π.Α.) το Παράρτημα Πειραιά, μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (Π.Ο.Λ.), διοργανώνουν 2ήμερο σεμινάριο, στα  γραφεία του Σωματείου μας, Κάνιγγος 27, 5ος όρ. Αθήνα, την Τετάρτη & την Πέμπτη 16 & 17 Μαρτίου 2016, από τις 5.30 μμ μέχρι τις 9.30 μ.μ,  με θέμα :

«Εργασίες τέλους Χρήσεως 2015 –

Φορολογική αναμόρφωση – Θέματα Ε.Λ.Π.»

 Εισηγητής:

κος Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,

στα τηλέφωνα (210) 38 02 923 – 38 10 081 – 38 35 093

ή στα email: pol@otenet.gr, eelp@eelp.gr

 ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ