Επισυνάπτεται η Κοινή Ανακοίνωση της ΕΛΕΠΑ με το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού αναφορικά με το Θανατηφόρο Εργατικό Ατύχημα στα Everest την Πέμπτη 01/12/2016

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις