ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  (Ε.Λ.Ε.Π.Α.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.)

Κάνιγγος 27, τηλ. 38 02 923 – 38 35 093, ΦΑΞ 33 06 776 –  ΑΘΗΝΑ

Αθήνα,  11 Δεκέμβρη 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

        Η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Λ.Ε.Π.Α.) μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (Π.Ο.Λ.), διοργανώνουν σεμινάριο, στα  γραφεία του Σωματείου μας, Κάνιγγος 27, 5ος όρ. Αθήνα, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, από τις 5.30 μμ μέχρι τις 9.00 μ.μ,  με θέμα :

Νέα Ασφαλιστική Νομοθεσία – Ν.4387/2016

& Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος

 Εισηγητής:

κος Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,

στα τηλέφωνα (210) 38 02 923 – 38 10 081 – 38 35 093

ή στα email: pol@otenet.gr, elepa@elepa.gr

 ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις