Το Σωματείο μας στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (Π.Ο.Λ.), παίρνει μαχητικά την πρωτοβουλία και ανοίγει το θέμα της άμεσης υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία να διέπει όλο το Λογιστικό και Ελεγκτικό κλάδο.

Με ένα κλικ στο σύνδεσμο Π Ο Λ Σχέδιο ΣΣΕ 2018 μπορεί ο κάθε συνάδελφος που εργάζεται στον λογιστικό ελεγκτικό κλάδο να κατεβάσει να διαβάσει και να συμβάλλει στη διεκδίκηση για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. στον κλάδο μας.

Οι παλιοί εργαζόμενοι να θυμηθούν και οι νέοι να μάθουν! Το παραπάνω σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά. Βάση του σχεδίου αυτού είναι η Συλλογική Σύμβαση που είχε υπογραφεί και ίσχυε στον κλάδο μας – όχι στα προϊστορικά χρόνια- αλλά μέχρι το 2012.

Το σχέδιο αυτό, επεξεργασμένο μετά από πλατιά συζήτηση με συναδέλφους και με αιτήματα που πατάνε γερά στο σήμερα, φέρνει και πάλι  σε διαβούλευση το Σωματείο μας. Σκοπός μας είναι να ανοίξει η συζήτηση σε κάθε χώρο εργασίας και να γίνουν κτήμα των εργαζομένων τα όσα διεκδικεί.

Συνάδελφε μην ξεχνάς! Όσο μειωνόταν ο μισθός σου οι μεγάλες εταιρείες του κλαδου ήταν υπερκερδοφόρες ακόμα και μέσα στην κρίση!

Τίποτα δεν χαρίστηκε ποτέ σε κανένα εργαζόμενο. Χωρίς διεκδίκηση θα μετράμε νέες μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων.

Καιρός για δράση και συζήτηση!