Συνάδελφοι της ΣΟΛ,

Οι συνάδελφοι εκπαιδευόμενοι στο ΙΕΣΟΕΛ κλήθηκαν να βάλουν ξανά το χέρι στη τσέπη. Αυτή τη φορά για να πληρώσουν βιβλία! Κάτι που μέχρι πρότινος δεν ίσχυε! Απαιτούμε να δοθούν τα βιβλία χωρίς καμία επιβάρυνση των εργαζομένων!

Η κατάσταση για τους νέους εργαζόμενους της ΣΟΛ είναι η εξής:

Με ένα μισθό 650-800 ευρώ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν, συνήθως εκτός του ωραρίου εταιρίας, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το μισό κόστος να καλύπτεται ουσιαστικά από τους ίδιους (μέσω του bonus). Υποχρεούνται να βάζουν από τη τσέπη τους τα εξέταστρα (45 με 60 € ανά μάθημα) και τώρα και ορισμένα βιβλία της τάξης των 60€ περίπου!

Πρόσφατα η Διοίκηση της ΣΟΛ θέσπισε Σύστημα Αξιολόγησης όπου απαιτεί ο ασκούμενος να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του πρώτου έτους (8) στα 2 πρώτα χρόνια και στα 5 χρόνια να έχει περάσει όλα τα μαθήματα (28). Όλοι γνωρίζουμε τι αγώνα δίνουν οι εργαζόμενοι για να παρακολουθήσουν και να δώσουν εξετάσεις όταν από τη μία το κόστος είναι υπέρογκο και ταυτόχρονα από την άλλη πολλοί εργαζόμενοι έχουν «θυσιάσει» ολόκληρες εξεταστικές ύστερα από πιέσεις να μη διακόψουν τη δουλειά εντός ή εκτός έδρας.

Το σωματείο μας εδώ και χρόνια έχει συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων για τα επαγγελματικά προγράμματα.

  • Θεωρούμε ότι πρόκειται για αναγκαία εκπαίδευση του εργαζόμενου που δε πρέπει να επιβαρύνεται ο ίδιος με κανένα κόστος (δίδακτρα- εξέταστρα – βιβλία).
  • Η παρακολούθηση να γίνεται εντός του ωραρίου υποχρεωτικά.
  • Υποχρεωτική εκπαιδευτική άδεια 1+2 μέρες ανά εξεταζόμενο μάθημα. (μέρα εξέτασης και 2 μέρες προετοιμασίας)

Πριν δύο χρόνια ΠΕΤΥΧΑΜΕ, μετά από παρέμβαση του σωματείου, να δίνονται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστο δύο μέρες εκπαιδευτικής άδειας (μέρα εξέτασης και 1 μέρα προετοιμασίας) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Αυτό έγινε στο πλαίσιο αγώνα μας για τη κατοχύρωση των δικαιωμάτων με υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Συνάδελφοι,

Είναι αισθητή η απουσία κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας, η οποία δεν αφορά μόνο το μισθό, αλλά και τέτοιες καλύψεις για τους εργαζόμενους.

Τα κεκτημένα μας στην εταιρία και γενικά στον κλάδο δείχνουν τον δρόμο που μπορεί να έχει αποτέλεσμα! Μέσω της ενεργητικής συμμετοχής στο σωματείο και της συλλογικής δράσης διεκδικούμε και παλεύουμε για κάθε ζήτημα που προκύπτει, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να διεκδικήσουμε την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων για την εκπαίδευσή μας.

Γι’ αυτό απαιτούμε:

  • Να δοθούν ΔΩΡΕΑΝ όλα τα βιβλία στους εκπαιδευόμενους
  • Οι εκπαιδευόμενοι να μη πληρώνουν το κόστος των διδάκτρων και των εξέταστρων (τουλάχιστον τη πρώτη φορά που δίνουν)
  • Υποχρεωτική εκπαιδευτική άδεια 3 μέρες ανά εξεταζόμενο μάθημα
  • Πρωινή παρακολούθηση για όλους τους εργαζόμενους

Αθήνα 25 Φλεβάρη 2021

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις