ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση την ημέρα ψήφισης του αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου, Τετάρτη 28/7 στο Σύνταγμα στις 6μμ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

δεν είναι τυχαίο πως ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας φέρνει στη Βουλή ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο μέσα στο κατακαλόκαιρο με κλειστά τα σχολεία και εν μέσω πανδημίας. Με τον παραπλανητικό τίτλο «Νομοσχέδιο για την Αναβάθμιση του σχολείου» προσπαθεί να κρύψει ότι σε περίπτωση που εφαρμοστεί επανακαθορίζεται πλήρως το είδος της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Μέσα από την αυτονομία των σχολείων προωθείται η κατηγοριοποίησή τους και η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων. Νομοθετούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες και οικοδομείται ένα αυταρχικό και εμπορευματοποιημένο σχολείο με ταξικό χαρακτήρα.

Βασικές πλευρές του Νομοσχεδίου:

Αυτονομία πρακτικά θα σημαίνει μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση από την πλευρά του κράτους. Θεσμοθετείται η είσοδος χορηγών στα Σχολεία και η απλοποίηση διαδικασιών παρέμβασης κάθε ΜΚΟ. Θα υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα στα σχολεία χωρίς να απαιτείται η έγκριση του Υπουργείου, που σημαίνει πως ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο των επιχειρήσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες. Σε αυτή την κατεύθυνση τα σχολεία θα μπορούν να εξασφαλίζουν επιπλέον πόρους από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών. Η δυνατότητα μάλιστα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του σχολείου για την διοργάνωση εκδηλώσεων είναι προκλητική, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν σχολεία που στεγάζονται σε κοντέινερ ή σε παλιά ακατάλληλα κτίρια, τα οποία αντικειμενικά δεν θα έχουν καμία τύχη για επιπλέον έσοδα. Είναι ξεκάθαρο πως τα απομακρυσμένα σχολεία και τα σχολεία των υποβαθμισμένων περιοχών δεν θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες να επιβιώσουν. Οπότε με την αυτονομία ενισχύεται η διαφοροποίηση των σχολείων και ο διαχωρισμός τους σε σχολεία «ελίτ» και σε σχολεία για τη «μάζα των πολλών».

Η αξιολόγηση που ετοιμάζουν, καμία σχέση δεν θα έχει με την πραγματική ανάγκη και στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βάζει το κράτος στο απυρόβλητο σε σχέση με τις δαπάνες σε κτιριακές υποδομές, βιβλία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μόνιμους διορισμούς κ.λ.π. και την θέση του παίρνουν οι χορηγοί και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αντίστοιχα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, η αξιολόγηση σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται σχετικά με το πόσο βοηθά ο εκπαιδευτικός τους μαθητές να κατακτήσουν βασικές επιστημονικές έννοιες και να μπορούν να εμβαθύνουν σε αυτές αλλά ο λεγόμενος «καλός εκπαιδευτικός» για το Υπουργείο θα είναι αυτός που θα κυνηγά χορηγούς, θα καλλιεργεί λογικές επιχειρηματικότητας και εθελοντισμού και πάνω απ’ όλα δεν θα φέρνει αντιρρήσεις. Και όλα αυτά κάτω από την εποπτεία του «αναβαθμισμένου» κατά το Υπουργείο Διευθυντή-Manager της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με αυτή θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιλέξει την αξιολόγηση των μαθητών αναθέτοντας π.χ. μία διαθεματική εργασία, μία ομαδική παρουσίαση ή π.χ. να καλείται ο μαθητής να παρουσιάσει το μάθημα της ημέρας ή να εισηγείται τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Ουσιαστικά το μοντέλο αυτό προωθεί την αποσπασματική γνώση και πατάει στην αντιδραστική αντίληψη ότι ο μαθητής οικοδομεί μόνος του τη γνώση. Αυτός που μπορεί να διδάξει στους μαθητές είναι μόνο ο δάσκαλος ή ο καθηγητής. Αυτός έχει την παιδαγωγική κατάρτιση και την εμπειρία. Αυτός μπορεί να κρίνει μέσα από την δια ζώσης διδασκαλία και τις αντιδράσεις των μαθητών αν πρέπει να εξηγήσει καλύτερα κάποια σημεία ή να βάλει επιπλέον ασκήσεις. Λογικές του «μαθαίνω μόνος μου» είναι επικίνδυνες και μόνο στόχο έχουν ο μαθητής να μην βγει καλλιεργημένος πολίτης έτσι ώστε να μην μπορεί να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον.  

Το νομοσχέδιο προτάσσει τις δεξιότητες από την ολοκληρωμένη γνώση. Είναι αστείο να μιλάμε για ανάπτυξη κλίσεων των μαθητών όταν έχουν πετάξει απ’ έξω μαθήματα όπως τα καλλιτεχνικά ή κάποια άλλα μαθήματα τα έχουν ως δευτερεύοντα. Δεν μπορεί ένας μαθητής να αναπτύξει ικανότητες και να καλλιεργήσει ενδιαφέροντα αν το περιεχόμενο της μόρφωσης δεν είναι ολόπλευρο και δίνεται η γνώση αποσπασματικά.

Η θεσμοθέτηση του «πολλαπλού βιβλίου» παρουσιάζεται ως καινοτομία. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως θα υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια για κάθε μάθημα που θα καλύπτουν όλα το ίδιο μέρος της ύλης. Τα βιβλία θα είναι ίδια σε θεματολογία και θα διαφέρουν στη γραφή τους, δηλαδή στο πως θα εξηγούν κάθε έννοια, στο πόσες ασκήσεις ή ερωτήσεις κατανόησης θα έχουν, στις πηγές που θα χρησιμοποιούν, στην εικονογράφηση κ.ο.κ.  Έτσι θα έχουμε για παράδειγμα ένα βιβλίο πιο πλούσιο και πλήρες στη γραφή του και ένα άλλο βιβλίο που θα στέκεται πιο απλά στις στοιχειώδεις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Μοιραία ο εκπαιδευτικός θα οδηγείται να διαλέγει το πρώτο για σχολεία με ανεβασμένο επίπεδο και το δεύτερο για σχολεία που όπως λέγεται κοινώς «δεν τραβάνε». Αυτή η ρύθμιση χτυπάει τον ενιαίο χαρακτήρα του Σχολείου που υπήρχε μέχρι σήμερα και ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των Σχολείων και των μαθητών, με στόχο πάντα τις πιο αδύναμες οικονομικά λαϊκές οικογένειες.

Με την αναμόρφωση του θεσμού του σχολικού συμβουλίου, το νομοσχέδιο αλλάζει τη σύνθεση που είχε μέχρι τώρα το σχολικό συμβούλιο, το οποίο πλέον θα αποτελείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, δύο εκπροσώπους του οικείου Δήμου (από πού ίσχυε), τρεις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας (από όλο το Σύλλογο Διδασκόντων που ίσχυε) και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων (από όλο το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων που ίσχυε). Στα σχολικά συμβούλια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, χωρίς δικαίωμα ψήφου (ενώ μέχρι τώρα οι μαθητές είχαν δικαίωμα ψήφου). Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του σχολικού συμβουλίου θα είναι και το να συνεργάζεται με το Σύλλογο Γονέων και τους εκπροσώπους του Δήμου για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, χρηματοδότηση αυτής από άλλες πηγές, καθώς και η διοργάνωση δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπική κοινωνία. Με το νέο νομοσχέδιο υποβαθμίζεται ο ρόλος των Συλλόγων Γονέων και επιδιώκεται η αλλοίωση του χαρακτήρα τους μέσα από τη συμμετοχή στην αναζήτηση χορηγών και τη σύνδεση του Σχολείου με την αγορά.

Το Σωματείο μας στηρίζει και θα στηρίξει όλους τους αγώνες των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών ενάντια στην περαιτέρω υποβάθμιση της Εκπαίδευσης και την όξυνση των ανισοτήτων.

Παλεύουμε για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών των παιδιών μας, γιατί τον 21ο αιώνα το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας δε συμβιβάζεται με τη λογική του κόστους, της επιχειρηματικότητας και των χορηγιών στην εκπαίδευση. Σήμερα υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για ένα σχολείο που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών, που θα παρέχει σε όλα τα παιδιά ολόπλευρη μόρφωση και ομαλή σωματική, νοητική, συναισθηματική, αισθητική, κοινωνική ανάπτυξη. Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες προκειμένου όλα τα παιδιά να μπορούν απρόσκοπτα να μαθαίνουν να σκέπτονται, να συμβιώνουν αρμονικά, να λειτουργούν ομαδικά, να πειθαρχούν, να διεκδικούν, να κάνουν φίλους.

Για ένα τέτοιο σχολείο που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά σε κάθε φάση, από τη νηπιακή ηλικία ως την ενηλικίωση, και θα τους δίνει χωρίς διαχωρισμούς όλα τα εφόδια για την ενήλικη ζωή.

Ένα σχολείο δημόσιο και δωρεάν για όλους, με σύγχρονες υποδομές και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό που θα έχει μόνιμη και σταθερή εργασία.

Τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα θα μείνουν στα χαρτιά!

Απαιτούμε:

  • ΤΩΡΑ η κυβέρνηση ΝΔ να αποσύρει το αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο.
  • Γενναία κρατική χρηματοδότηση για την Παιδεία.
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλήψεις μόνιμου βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού (σχολίατροι, σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, τραπεζοκόμοι, κλπ).
  • Προσλήψεις μόνιμων σχολικών καθαριστριών, με αλλαγή θεσμικού πλαισίου για εργασία τους κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας.
  • Σύγχρονα σχολικά κτήρια που να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
  • Δωρεάν προγράμματα δημιουργικής καλοκαιρινής απασχόλησης, πρόβλεψη για δωρεάν κατασκηνώσεις για τους μαθητές που λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας δε θα πάνε διακοπές.
  • Εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής σε όλη την Ελλάδα με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις και το απαραίτητο βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό.
  • Δωρεάν, επαρκή και υγιεινή σίτιση για όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία και ασφαλής διανομή των σχολικών γευμάτων στο σύνολο των μαθητών με κρατική ευθύνη.
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις