Συνάδελφοι, παρακάτω παρουσιάζεται το σχέδιο της ΠΟΛ για την Συλλογική Σύμβαση του κλάδου μας.

Κατηγορίες: ΣΣΕ