Προς τα

Μέλη της Κεντρικής Διοίκησης

Προς τα

της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Καλείστε την Τρίτη 26 Ιουλίου, στις 18:30, σε συνεδρίαση της κεντρικής διοίκησης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Αποτίμηση δράσης προηγούμενου διαστήματος.

2. Σχεδιασμός επόμενου διαστήματος.

3. Προτάσεις – Ανακοινώσεις

Οι συνεδριάσεις της ΚΔ της ΕΛΕΠΑ είναι ανοιχτές ώστε να έρθουν τα μέλη του σωματείου μας, να ακούσουν, να πάρουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις πάνω στα ζητήματα που συζητούνται. Η οργάνωση και υλοποίηση των αποφάσεων χρειάζεται να γίνονται με μαζικούς όρους. Μόνο τότε θα έχουμε αποτέλεσμα.

                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                Για την Κεντρική Διοίκηση

                       Η                                                                              Η

        Πρόεδρος                                                          Γενική Γραμματέας

                Αλεξάνδρα Καπαρού                                                   Ελένη Μελαγράκη

Κατηγορίες: Δελτία Τύπου