Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύμελών της διοίκησης του Σωματείου και της διευθύντριας του Τμήματος Προσωπικού της ΣΟΛ προκειμένου να θέσουμε την ανάγκη για υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και την άμεση επίλυση βασικών αιτημάτων των εργαζομένων στα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν.

Τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:

Υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίαςμε βάση το σχέδιο της ΠΟΛ που καλύπτει όλες τις ειδικότητες της εταιρίας, με αυξήσεις στους μισθούς, με 7ωρο-5νθήμερο-35άωρο, με αιτήματα για την προστασία της μητρότητας, για επιδόματα και κάλυψη δαπανών εκπαίδευσης, μετακίνησης κ.ά.

Στην συζήτηση τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη άμεσης υλοποίησης συγκεκριμένων αιτημάτων που θα ανακουφίσουν σε σημαντικό βαθμό το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ζωής των συναδέλφων και των οικογενειών τους:

  • Να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς χωρίς να συνδέονται με αύξηση των ωρών κοστολογικής χρέωσης.
  • Να μην ισχύσει η τιμωρητική διάταξη για αύξηση ωρών χρέωσης ασκούμενων Α και Β σε περίπτωση μη επιτυχίας στις εξετάσεις.
  • Να καλύπτονται πλήρως οι δαπάνες μετακίνησης.
  • Να καλύπτονται οι δαπάνες μαθημάτων, εξέταστρων και συγγραμμάτων.
  • Να αυξηθεί το ποσό των διατακτικών για όλους τους εργαζόμενους χωρίς προϋποθέσεις.
  • Πληρωμή των υπερωριών.
  • Ένταξη του minimumbonus στον μισθό.

Υπήρξε δέσμευση από την πλευρά της εταιρίας, πως τα αιτήματα θα μεταφερθούν άμεσα στην διοίκηση, ενώ ταυτόχρονα  αναμένουμε την αποδοχή για έναρξη διαπραγματεύσεων που αφορούν την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Έχουμε ξεκάθαρο όμως πως η στάση μας, η στάση όλων των εργαζόμενων στην ΣΟΛ, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την υλοποίηση των αιτημάτων μας, όσο και για να πιέσουμε να για υπογραφή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβασης Εργασία. Άλλωστε οι εργαζόμενοι της ΣΟΛ έχουμε πείρα πως ό,τι θετικό έχει γίνει, ότι έχουμε καταφέρει, έγινε όταν οργανωθήκαμε και διεκδικήσαμε συλλογικά.Μόνο έτσι η φωνή μας θα αποκτήσει δύναμη και οι διεκδικήσεις μας θα γίνουν πράξη. Απόδειξη για αυτό είναι οι πρόσφατοι αγώνες σε e-food ,COSCO, οικοδόμους όπου κάτω από την πίεση των εργαζομένων οι εργοδότες δέχτηκαν τα αιτήματα τους.

Συμμετέχουμε ισχυροποιούμε το σωματείο μας , δυναμώνουμε τη φωνή μας!

Είμαστε αισιόδοξοι πως μπορούμε να έχουμε τις δικές μας νίκες!

Κατηγορίες: Δελτία Τύπου