Η Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο ν. 1264/82 ανακοινώνει, ότι για τις εκλογές που θα διεξαχθούν 10 -19/11/23 για την ανάδειξη:

α) Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και

β) Αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Α. και την Π.Ο.Λ.

Οι συνδυασμοί θα πρέπει να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια ως εξής:

α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή χρώματος θαλασσί και μέγεθος Α4 .

β. Για την αντιπροσώπευση στο Ε.Κ.Α. και την Π.Ο.Λ. χρώματος λευκού και μέγεθος Α3.

γ. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος Πειραιά χρώματος κίτρινο και μέγεθος Α4 .

δ. Για την αντιπροσώπευση στο Ε.Κ.Π. και την Π.Ο.Λ. χρώματος λευκού και μέγεθος Α3.

ε. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος στις Δυτικές Συνοικίες χρώματος κίτρινο και μέγεθος Α4 .

στ Για το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος στις Βορειο/Δυτικές Συνοικίες χρώματος κίτρινο και μέγεθος Α4 .

Τα παραπάνω ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμός πρέπει να τα παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και μέχρι τις 19.00 μ.μ.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις