Στην υπηρεσία των συμφερόντων των εργαζόμενων στον λογιστικό – ελεκγτικό – συμβουλευτικό κλάδο. Ταξική πορεία με ενότητα και αγώνα. Για ειρήνη, καλύτερη ζωή, κοινωνική προκοπή. Κοινή πορεία με το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στην κατεύθυνση των μεγάλων στόχων μας. Αλληλεγγύη στην εργατική τάξη και στους λαούς που παλεύουν για δημοκρατία – ελευθερία – ανεξαρτησία – κοινωνική πρόοδο. Παρέμβαση στα μεγάλα προβλήματα του λαού και του τόπου μας.

Το σωματείο μας ιδρύθηκε το 1952 με σκοπό την οργάνωσης και ενωμένη δράση των λογιστών, με το όνομα Πανελλήνια Ένωσις Ελλήνων Λογιστών(ΠΕΕΛ) και στη συνέχεια το 1956 ονομάστηκε Ένωσις Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης. Το 2013 τροποποιήσαμε το καταστατικό μας, ώστε με βάση τις εξελίξεις και του κλάδου και την μεγέθυνση των ελεγκτικών εταιριών, το σωματείο να καλύπτει τους εργαζόμενους σε λογιστήρια εταιριών, λογιστικά γραφεία, λογιστικές-ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρίες και έτσι έχουμε το όνομα Ενωση, Λογιστών, Ελεγκτών, Περιφέρειας Αττικής» Ε.Λ.Ε.Π.Α.

Η ίδρυση της ΠΕΕΛ και το Καταστατικό της είχε εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 10/6/1952 με αριθμό απόφασης 8999/1952. Η ίδρυση και λειτουργία της γίνεται μέσα στο ασφυκτικό μεταμφυλιακό κλίμα. Η μαζικοποίηση της ΠΕΕΛ προχωρεί βραδύτατα παρά τη διόγκωση του αριθμού των ασχολούμενων με επάγγελμα και τη λογιστική. Αυτό συμβαίνει γιατί η τότε διοίκηση κινείται μέσα στο αντιδημοκρατικό κλίμα της εποχής, ενώ ένα – δύο μέλη της συνεργάζονται στενά με «το συνδικαλιστικό Παράρτημα Ασφαλείας», ώστε να αποκλείονται από μέλη όσοι δεν έχουν «ακραιφνή» «εθνικά» φρονήματα. Αυτό το ομολογεί η ίδια σε έγγραφό της στον γνωστό εργατοκάπηλο Φώτη Μακρή. Μάλιστα το προβάλλει σαν αντάλλαγμα για την εγγραφή της ΠΕΕΛ και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Χρειάστηκε επίμονη δουλειά δεκάδων και σε συνέχεια εκατοντάδων συναδέλφων για τον εκδημοκρατισμό της ΠΕΕΛ. Ο κλάδος μας – στο σύνολό του – τιμά την τεράστια συμβολή αυτών των συναδέλφων στην παραπέρα πορεία των επαγγελματικών οργανώσεων των λογιστών. Με τον εκδημοκρατισμό της ΠΕΕΛ ανοίγουν διάπλατες οι πόρτες στους συναδέλφους μας, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές ή ιδεολογικές προτιμήσεις τους. Όλοι ενώνονται στους κοινούς στόχους του κλάδου.

Η ΕΕΛΠ είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ). Διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία με μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων, η οποία φέρει το όνομα του ήρωα της Εθνικής Αντίστασης εκτελεσμένου από τα στρατεύματα κατοχής το 1944 με τους 200 στην Καισαριανή συνάδελφου λογιστή Ναπολέωντα Σουκατζίδη.

Μέλος της ΕΛΕΠΑ γίνεται μετά από αίτησή του κάθε πρόσωπο που ασκεί ως κύριο επάγγελμα τη Λογιστική ή που εργάζεται σε λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες και γραφεία, στις επιχειρήσεις παροχής οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στις συναφείς επιχειρήσεις, στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους και με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και εφ’ όσον παρέχει τις υπηρεσίες του με σχέση εξαρτημένης ή υποκρύπτουσας εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα, είδος της σύμβασης, ειδικότητα ή εξειδίκευση, επίπεδο σπουδών.

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν σπουδαστές – φοιτητές δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών, που εργάζονται ή κάνουν πρακτική άσκηση στους παραπάνω εργοδότες ή έχουν αποφοιτήσει από σχολές Οικονομικής και Λογιστικής κατεύθυνσης και παραμένουν άνεργοι και όποιοι εργαζόμενοι μετά την απόλυσή του παραμένει άνεργος. Επίσης μέλη μπορούν να γίνουν οι μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και ειδικεύονται σε κάποια ειδικότητα της λογιστικής, οικονομοτεχνικής, ελεγκτικής.

Η ΕΛΕΠΑ είναι μέλος της Π.Ο.Λ. και του Ε.Κ.Α. Οι δραστηριότητές της αφορούν την προσπάθεια για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των λογιστών, την επιμόρφωσή τους, την διεκδίκηση ικανοποιητικών αμοιβών και συνθηκών εργασίας, την προστασία του εργαζόμενου από την εργοδοτική αυθαιρεσία, την καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, την οποιαδήποτε ενέργεια που προωθεί την ικανοποίηση αιτημάτων του κλάδου. Συμπαρατασσόμαστε με τους αγώνες της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, για τα γενικότερα προβλήματα των εργαζομένων της χώρας μας. Οι δραστηριότητές μας αυτές υπαγορεύονται και από το Καταστατικό της Ένωσης.

Η λειτουργία της ΕΛΕΠΑ και η σύνδεσή της με τους συναδέλφους  – σε μια περίοδο που χαρακτηριστικό της είναι η γενική επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας και η υποχώρηση του συνδικαλιστικού κινήματος – παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Στόχος είναι να μεγαλώσουμε τους δεσμούς των συναδέλφων με την ΕΛΕΠΑ, να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμη και τις δυνατότητές μας, ώστε και τα αποτελέσματα να είναι ανάλογα. Η λειτουργία της ιστοσελίδας αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του κλάδου μέσω του διαδικτύου, για τα κλαδικά και τα επαγγελματικά μας προβλήματα.

Ανώτατο όργανο της ΕΛΕΠΑ  είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, όπως ορίζει το Καταστατικό και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Στις Εκλογές έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα οποιαδήποτε από τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Η συνδρομή του μέλους είναι 1,5 ευρώ το μήνα ή 18 ευρώ το χρόνο.

Η συμμετοχή όλων των μελών στη διαμόρφωση και υλοποίηση των αποφάσεων είναι αναγκαία για την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος των λογιστών και την υιοθέτηση ορθών αποφάσεων. Είναι στο χέρι μας, με την ενεργό συμμετοχή μας στην ΕΛΕΠΑ να συμβάλλουμε στην προώθηση των αιτημάτων μας, στην αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε οι εργαζόμενοι από καλύτερες θέσεις να παλεύουμε για τα προβλήματά μας