Κατεβάστε το σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που προτείνει η ΠΟΛ για τον κλάδο.