Να ανανεωθούν ΟΛΕΣ οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες στο ελεγκτικό προσωπικό στην PwC.

Συνάδελφοι, Την Τρίτη 30 Ιουνίου, λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους νέους συναδέλφους στο ελεγκτικό τμήμα της PwC. Είναι πάγια τακτική της εταιρίας να προσλαμβάνει με ορισμένου χρόνου για 6 μήνες, και στην συνέχεια να τις ανανεώνει μετατρέποντας τες σε αορίστου χρόνου. Αυτή τη χρονιά, ακόμα και μια μέρα πριν Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης elepa, πριν από